Utskriftsvennlig versjon

Bortsatte arkiv

Total oversikt over deponerte arkiver finner du her: http://arkivportalen.no/side/sok/avansert?enkeltSok=true&sokeVerdi=d%C3%B8nna+kommune&side=3

De fleste kommunale arkivserier produseres i, eller har sterke knytninger til ett eller flere elektroniske systemer. For eksempel vil både kopibøker, postjournaler og mange møtebøker være produsert i organets sak-/arkivsystem. I dette systemet kalles en arkivserie for arkivdel. I tillegg benytter kommunene vanligvis en rekke fagsystemer (elektronisk støttesystem som er spesialisert for saksbehandlingen innenfor et bestemt fagområde). Også fagsystemene inneholder ofte arkivverdig dokumentasjon og/eller nødvendige knytninger til papirbasert arkiv.

Laster...